Nupereller

Nupereller er en gammel håndarbeidsteknikk som består av å slå knuter. Knute etter knute kan gi de lekreste mønster med ringer og buer. Nupereller kan lages ved bruk av skyttel eller nål. Jeg har valgt å bruke skyttel da jeg synes det gir fastere og jevnere knuter. Avhengig av hvilket mønster jeg skal lage bruker jeg en eller to skytler.

Det er ikke så mange som slår nupereller så dette er en rødlistet håndarbeidsteknikk.

De lærde strides om hvor og hvor lenge siden nupereller hadde sitt opphav. Den eldste henvisningen man finner til en slik knutekunst er i et syrisk relief fra ca. 850 f.kr. Sjømenn bruker den samme knuten ved f.eks bøting av garn, så de har vært med på opprettholde læren om denne knuten. Nuperelleknuten er å finne i eldre bilder, da som påsydde knuterader. Det er sagt at det var først i renessansen i Italia at man kunne trekke sammen knuteraden til en ring. Fremdeles ble ringene sydd sammen, men nupereller utviklet seg videre med at de begynte å lage picoter (små løkker) man bruker for å sette sammen ringene. På slutten av 1600-tallet økte handelen med kina og med dette også læren om bruk av opp til to skytler. I begynnelsen var det arisokratet som slo nupereller, men etterhvert ble det allemannseie. Nupereller ble brukt til kantborder på klær, sengeklær og gardiner. I europa nådde nuperellen sitt høydepunkt under viktoriatiden.