Vikingesmykker

Kjært barn har mange navn. Vikingesmykker, ringsmykker eller den mer internasjonale betegnelsen, chainmaille.

Det finnes tre ulike familier av chainmaille: europeisk, persisk og japansk. Av disse tre er det mest sannsynlig den japanske som er den eldste og kan føres tilbake etruskerne som brukte dem for 3000 år siden. Den europeiske er bare rundt 2000 år gammel, mens man vet lite om den persiske. Chainmaille ble brukt til å lage ringbrynjer til stridsmenn. I dag finnes det veldig mange mønstre og en god del av dem kan brukes til å lage smykker.

Chainmaille består av ringer som blir satt sammen i ulike mønstre. Når jeg lager disse smykkene begynner jeg med en sølvtråd som jeg rigler til trådspiraler, disse håndsages med bruk av en gullsmedsag og det blir ringer som jeg kan sette sammen til ulike mønstre. For å få satt sammen ringene til ønsket mønster er det viktig å ha rett forhold (AR)  mellom ringdiameter og trådtykkelse. Ved feil AR kan mønstre bli for løse eller umulig å få satt sammen.