NAJD

Jeg er medlem av NAJD – Norwegian Association of Jewellery Designers.

NAJD er et landsdekkende nettverk av kvalifiserte håndverkere innen gullsmedfaget og har som medlemmer mange av landets ledende smykkedesignere og gullsmeder. Jeg føler meg beæret at Kredah design får være en del av dette flotte nettverket.

NAJD har forhandlet frem en rekke gode avtaler med leverandører av verktøy og sølvråvarer. For en liten bedrift som Kredah Design er dette gull verdt og gir meg mulighet til å være konkurransedyktig i markedet.